press-release-tingstorget-211026-scaled högupplöst

Evidens har på uppdrag av Titania undersökt effekter av stadsdelsutvecklingen på Albyberget i Botkyrka kommun. Titania har mellan 2015 och 2019 nyproducerat 741 lägenheter (246 hyreslägenheter och 495 bostadsrätter) och 1 000 kvm kommersiella lokaler inom projektet Tingstorget. Alby är klassat som ett särskilt utsatt område och Titania ville, i nära samarbete med kommunen, med hjälp av nyproduktion av bostäder bidra till att bryta segregation och utanförskap.

Evidens undersökning visar sammantaget att socioekonomin bland boende på Albyberget har förbättrats i flera avseenden:

  • Andelen personer med låg ekonomisk standard har sjunkit markant på Albyberget jämfört med övriga områden i kommunen.
  • Andelen personer med löneinkomst på Albyberget har ökat från 66% till 75% och ligger nu över genomsnittet i Botkyrka
  • Utbildningsnivån på Albyberget har ökat och ligger idag nära genomsnittet för kommunen.

Vidare har nyproduktionen attraherat en mer blandad målgrupp sett till härkomst jämfört med tidigare. Enkäter och intervjuer med boende visar att den upplevda attraktiviteten samt den upplevda tryggheten har ökat, såväl bland boende på Tingstorget som på övriga Albyberget. Följ länkarna nedan för att läsa mer.


Andra publikationer