Cykelställ med en ram i formen av en bil. Cyklar i cykelstället i stadsmiljö

Evidens har tillsammans med bland annat Spacescape på uppdrag av Naturskyddsföreningen, utvecklat en metod och genomfört beräkningar av parkeringsbehovet på olika platser (demografiska statistikområden). Metoden utgår ifrån befintligt bilinnehav på respektive plats, byggrättsvärdeskalkyl samt prisnivåer för bostadsrätter i respektive område.

Sammantaget visas att om p-talet sätts i nivå med bilinnehavet är det möjligt att bygga bostadsrätter i drygt två tredjedelar av alla områden i Stockholms län (exklusive Stockholms stad). Bedömningen är att ett sänkt p-tal inte kommer att innebära en ökad produktion i Danderyd, Lidingö och Solna. Detta är kommuner som under de senaste 5 årens stått för ungefär 15 procent av de dryga 21 000 färdigställda bostadsrätterna i länet exklusive Stockholms stad. Ett sänkt p-tal påverkar således främst övriga kommuner i länet. Eftersom vissa av dessa kommuner ligger långt från de centrala delarna finns dock risk att efterfrågan på parkeringsplats är stark. Givet att p-talet i framtiden kan förändras borde det sammantaget ge möjlighet till att nyproducera bostäder i fler områden i Stockholms län än vad som idag är möjligt.

Följ länkarna nedan för att läsa mer.


Andra publikationer