Evidens nätverk omvärld och bostadsmarknad

Evidens har fått förfrågningar från aktörer i branschen om att sprida den kunskap som vi regelbundet tar fram, och det gör vi nu via ett nytt format - vårt nätverk! Först ut är ett nätverk inriktat på omvärld och bostadsmarknad.

Evidens nätverk vänder sig till dig i ledande ställning inom samhällsbyggnadsbranschen med fokus på bostäder/bostadsbyggande som vill få kontinuerlig omvärldsbevakning, nya perspektiv på branschens viktiga frågor samt ägna tid åt intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyte. Kort sagt att du vill fylla på med aktuell kunskap och vill utveckla dig både professionellt och personligt.

Nätverksträffarna erbjuder tillfällen att löpande ta del av de senaste analyserna av hur den globala ekonomin, svensk tillväxt och de regionala tillväxtvillkoren utvecklas och hur dessa förändringar påverkar förutsättningarna för bostadsbyggandet. Det handlar om hur bostadspriser, byggkostnader och markvärden påverkas av de successiva förändringarna i vår omvärld. Dessutom får du ta del av Evidens löpande analyser av effekter av olika typer av politiska beslut eller förändringar i de institutionella förutsättningarna på bostadsmarknaden. Hur utvecklas bostadspriser? Hur förändras marknadsdjupet? I vilka kommuner ser förutsättningarna för bostadsproduktion bättre respektive sämre ut? Vilka effekter får förändrade regler om exempelvis amortering eller moms på bostadshyror? Genom medverkande i nätverket får du en kontinuerlig och uppdaterad bild av hur förutsättningarna i branschen utvecklas och förändras och ges dessutom möjligheter att väcka frågeställningar som kan belysas vid kommande nätverksträffar.

Programinnehåll

Nätverket träffas fyra gånger per år. Varje träff är två timmar och innehåller två delar. Programmet inleds med en presentation av konjunkturläget och dess påverkan på bostadsefterfrågan. Programpunkten innehåller bland annat prognoser för svenskt tillväxt, arbetsmarknad, ränteförändringar, demografi och flyttmönster samt effekter och prognoser över bostadspriser.

I del två görs en djupdykning i ett aktuellt ämne. Fördjupningsdelen kommer att utformas i takt med händelser i omvärlden för att bidra med så aktuell branschkunskap som möjligt. Aktuella frågor kan exempelvis vara hur byggkostnaderna kommer att utvecklas eller vilka effekter på bostadsefterfrågan och marknadsdjup som olika politiska åtgärder skulle kunna få. Efter varje del finns tid för diskussion, frågor och erfarenhetsutbyte med branschkollegor.

Erbjudande

Tre av nätverksträffarna genomförs som frukostseminarier på Elite Hotel Stockholm Plaza på Birger Jarlsgatan 29, med start klockan 8:00. Frukost och mingel från klockan 7:30. Den fjärde träffen genomförs som en ”after work” på Evidens kontor på Sibyllegatan 32 i centrala Stockholm, start klockan 15:00 och med efterföljande mingel. Anmäl dig här.

Programmet startar den 22 mars 2023 och pågår under ett år med en träff per kvartal:

 • 22 mars, klockan 8-10
  Frukost och mingel från klockan 7:30, Elite Plaza på Birger Jarlsgatan 29
 • 14 juni, klockan 8-10
  Frukost och mingel från klockan 7:30, Elite Plaza på Birger Jarlsgatan 29
 • 13 september, klockan 8-10
  Frukost och mingel från klockan 7:30, Elite Plaza på Birger Jarlsgatan 29
 • 6 december, klockan 15-17
  Med efterföljande mingel, Evidens kontor på Sibyllegatan 32

Kostnad och anmälan

Kostnaden för att deltaga på dessa nätverksträffar är 25 000 kronor exkl. moms per år och person.

Inbjudan är personlig och antalet platser är begränsat. Anmäl dig till anna@evidensgruppen.se för att säkra din plats.

Vill du att någon annan från ditt företag eller i branschen ska få denna inbjudan, kontakta oss gärna via viktoria@evidensgruppen.se och informera oss.