KPI

Stockholms stad arbetar med så kallade KF-indikatorer i sin styrning av respektive nämnd och förvaltning. Ett stort antal indikatorer på hur olika kommunala verksamheters arbete uppfattas mäts med hjälp av enkäter till medborgarna, exempelvis boende i olika stadsdelar, föräldrar till skolbarn eller boende och anhöriga i äldreomsorgen.

Evidens genomförde en analys som resulterade i förslag till förbättringar av hur dessa enkäter utformas, både för att öka den statistiska säkerheten i resultaten men också för att kunna öka analyskraften och få bättre underlag för prioriteringar och satsningar för att utveckla kvaliteten i verksamheten.


Relaterade uppdrag