Varumärkesstudie

Under 2016 har Evidens tillsammans med systerföretaget Evimetrix på uppdrag av en kund genomfört en varumärkesmätning. Uppdragsgivaren ville undersöka hur man uppfattades på exploateringskontoren i ett antal kommuner i en utvald region. Det handlade dels om hur man uppfattades i konkurrensen med andra, men också vad man skulle kunna göra för att stärka sin egen konkurrenskraft gällande till exempel tilldelning av markanvisningar.

Studien genomfördes genom en kombination av formella kvantitativa intervjuer och informella kvalitativa djupintervjuer i en iterativ process. Resultatet presenterades för kunden som arbetar vidare med att utveckla sina processer för kommunkontakter.


Relaterade uppdrag