Varumärkesmätning

Evidens uppdragsgivare arbetar löpande med att utveckla sitt bostadsområde. För att kunna följa områdets utveckling över tid önskar företaget göra en varumärkesmätning och fastställa ett ”basvärde” för området. Till detta önskar företaget även undersöka upplevelsen av nuvarande logotype – som inom kort planerades att genomgå en förändring.

Undersökningen genomfördes med webbenkät till ett urval av bostadssökande, dvs de står i en bostadskö.


Relaterade uppdrag