Organisationssammanslagning

Evidens hade rollen som processledare och rådgivare vid sammanslagning av två branschorganisationer vilka verkade inom näraliggande fält. Uppdraget omfattade att lägga upp en process för utvärdering samt implementering av sammanslagningen, leda ett antal workshops med styrelse och medlemmar, samt verkade som rådgivare och bollplank till VD och ordförande under fortsatt implementering.


Relaterade uppdrag