Ökat bostadsbyggande

Västerås stad har ställt upp ett ambitiöst mål om att öka takten färdigställda bostäder till 1 000 per år under de närmaste åren. Detta motsvarar en fördubbling jämfört med de senaste tio årens genomsnitt. Hur kan kommunen utveckla sin organisation och sitt arbetssätt för att förverkliga målet? Vilka restriktioner och möjligheter ger marknadsvillkoren? Hur kan staden samverka med marknadens aktörer.

Evidens tillförde analys om bostadsbyggandets villkor, hur variation över tid kan förklaras och vad detta betyder för Västerås stad. Många initiativ överlever inte processen från idé till färdig bostad eller fördröjs avsevärt. Orsaker till förlorade projekt analyserades och möjligheter att effektivisera process och organisation utvecklades i nära samarbete med berörda förvaltningar. Förankring av förändringar och förslag inleddes redan under analysfasen och merparten av de förslag som projektet arbetade fram var sjösatta inom några månader.


Relaterade uppdrag