Ledningsstöd

Evidens har med framgång genomfört ett stort antal uppdrag inom Ledningsstöd:

  • Vi utvecklar ledningsgrupper till kompetenta ledningsteam med förmåga att driva förändring i samspel med kollegorna i gruppen
  • Vi utvecklar ledningsgruppens förmåga till kollektivt ledarskap med samsyn i viktiga frågor
  • Vi handleder ledningsgrupper i skarpt läge
  • Vi säkerställer att ledningsgruppen eller projektgruppen har en gemensam plattform inför ett utvecklingsarbete.

Relaterade uppdrag