Ledarskap

Evidens utformade och genomförde i samarbete med ett av branschens byggföretag ett internt och företagsanpassat ledarskapsprogram våren 2016. Programmet syftade dels till att utbilda inom och stötta implementeringen av en ny arbetsmetodik för projektstyrning, dels till att stärka såväl det individuella ledarskapet som interna chefsnätverk. Programmet omfattade samtlig arbetsledande personal.


Relaterade uppdrag