Olikheter

Evidens har genomfört flera uppdrag där den inledande problembilden handlar om att samarbetet inte går framåt i en projektgrupp eller inom organisationens enheter.

Ofta handlar det om meningsskiljaktigheter mellan personer i kombination med otydligheter avseende mål, roller och ansvarsområden. Evidens fungerar då som bollplank till chefen och processledare för gruppen. Vi utforskar orsaker och hjälper gruppen till gemensamma överenskommelser och samsyn kring vad som behöver utvecklas, förändras och åtgärdas.


Relaterade uppdrag