Förändringsledning

Två förvaltningar i en medelstor svensk kommun slogs samman till en. Evidens medverkade som processledare och ledningsstöd från beslut till utvärdering av första året. Ett flertal workshops genomfördes med vardera fd förvaltningar, samt med alla medarbetare i den nybildade förvaltningen. Struktur och processledning av verksamhetsplaneringen för den nya förvaltningen. Uppföljning av mål och intentioner.


Relaterade uppdrag