Våningshöjd

Vi undersöker hur betalningsviljan påverkas av våningshöjd. Uppdraget redovisas under våren 2017.


Relaterade uppdrag